ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ-УКРАЇНА" - Ваш надійний постачальник елекричної енергії
Нормативно-правові акти, які регулють діяльність на ринку електричної енергії
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n893 - Правила роздрібного ринку електричної енергії

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 - ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312);

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 - Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22 вересня 2016 року;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17 - Постанова НКРЕКП №1469 від 27.12.2017 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18 - Постанова НКРЕКП № 311
від 14.03.2018 року «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18 - Постанова НКРЕКП № 310 від
14.03.2018 року «Про затвердження Кодексу систем розподілу»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18 - Постанова НКРЕКП № 312 14.03.2018 року «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-19 - Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10 грудня 2015 року № 887-VIII.
Дізнатися більше про умови постачання
Порядок подання споживачами звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду
Якщо між сторонами відповідного договору виникає спірне питання, сторони мають вжити усіх заходів, які застосовуються для врегулювання спірного питання, шляхом ініціювання проведення між сторонами переговорів щодо спірного питання, запропонувати можливі способи його вирішення. Під час проведення переговорів сторони мають спільно визначити найбільш прийнятне рішення для врегулювання спірного питання.

У разі недосягнення між Постачальником і Споживачем згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора або його територіального підрозділу та/або передати спір до господарських судів України. Врегулювання спорів Регулятором або його територіальними підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website